brestovene

Monday, June 05, 2006

Mehmet Sansarov
(Mehmet Sansar)
(Razgrat, 1939)
Razgrat ilinin Karaagaç (Brestovene) köyündendir.
Rusçuk'taki teknik okuldan mezun olduktan
sonra uzun yýllar "Yeni Işýk" gazetesinin
muhabirligini yaptý. 1996 yýlma kadar da Türk dili
ögretmeni olarak çalýştý ve emekliye ayrýldý.
Şiir alanýnda başanlý olan sanatçýnýn yeni şiirleri
son yýllarda "Hak ve Özgürlük" gazetesinde
yayýmlandý.
Eserlerini sade, akýcý bir Türkçe ile yazmaktadýr.
ŞİİRLERİ


Sana düşer toplamak, Dagýlan,
yýrtýlan sevme kolaylýgýný! Yüreginle
katýldýgýn kanýlarý Tüş taş üstüne
koymak yeniden, Yeniden solumak
şehrin ortasýnda. Devrilmiş inançlarý
ayakta tutmak.
Sana düşer bilmek,
Niçin pýtrak gibi dagýlýr yeşil
Gönlün her köşesine?
Nasýl yürür tomurcuga özsu?
Nasýl açar umudu sabahlarýn?
Nasýl kaynar pýnarýn güçlü suyu?
Sana düşer söylemek, Nasýl açar
agzýný korku Degmeden bogaza
býçak? Kaç çocuk büyür noksansýz
Çelik hasýrlý "stronisyum" içinde?
Bu çaga sövsen de niye uslanmaz?
Sana düşer toplamak çýkarmak,
Ebcet hesabýyla sonuca varmak.


TAŞ ÇEŞME
(Hak ve Özgürlük, 5 Mayýs 1995)
Halýlarýný yýkar da Çingeneler
Yanlarýnda apaydýn çocuklarý.
Zaman şekillenir, şekillenir suda,
Çýrýlçýplak ayaklan.
Gün kuytulaşmca akşamla, Tedirgin oglak
sürüleri yanaşýr oluguna Ve tok
vücutlarýyla ayrýlýrken çeşmeden Beyaz bir
toz bulutu rahatlatýr ortalýgý.
Ay dogar yalnýzlýgýna birazdan,
Eydanlýga deger eli çeşmenin.
Istibdadý anlatýr geceye gümüşten başlayan
negesiyle Dev
gücüyle solumaya başlayan
taşlarý...

My child friend

25-year-old Romeo Strangled His Juliet and Killed Himself

25-year-old Ahmed from Brestovene village, region of Razgrad town, strangled his girlfriend Miglena and after that he committed suicide. Her lifeless body was discovered in their house yesterday morning. The 22-year-old woman was discovered lying in the middle of the floor, with clear traces on her neck showing that she had been strangled. The body of Ahmed was hanging on a rope in a farm building in the yard. To the preliminary version, Ahmed first strangled his beloved and after that hanged himself. The two star-crossed lovers lived in 2 neighboring houses in Brestovene. Their relationship was highly disapproved of by their families, because she was of Romany origin and he was an ethnic Turk. The social drama might have been occasioned by a scandal between the two, according to one of the versions. Stanka Hristova

Sunday, June 04, 2006

Brestovene?

Brestovene is the small village in Bulgaria (where I borned). Population is 4500-5000. It is near the city called Kubrat in the north east of Bulgaria. In this village people do agricalture and have small farms. It is lovely village for me. If I say "It places in the meadle of the nature" it won't be wrong. Although I live in Turkey the best place for me is BRESTOVENE.